ساعت: 11:11

تاریخ: 19 خرداد 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

  • خاکریزی پیاده روهای کوچه ورزش
  • تسطیح و آماده سازی کوچه شهید خندان برای آسفالت
  • اجرای کانیو کوچه امام رضای 16

تازه ترین اخبار