ساعت: 20:12

تاریخ: 14 مهر 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

.

  • خاکریزی پیاده روهای کوچه ورزش
  • تسطیح و آماده سازی کوچه شهید خندان برای آسفالت
  • اجرای کانیو کوچه امام رضای 16

تازه ترین اخبار