ساعت: 16:34

تاریخ: 8 بهمن 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

.

  • خاکریزی پیاده روهای کوچه ورزش
  • تسطیح و آماده سازی کوچه شهید خندان برای آسفالت
  • اجرای کانیو کوچه امام رضای 16

تازه ترین اخبار