ساعت: 02:25

تاریخ: 28 فروردین 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

آشنایی با کمیسیون های شهرداری (3)
 
 

کمیسیون تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ماده 55 قانون شهرداری دارای 28 بند است که به بیان وظایف قانونی شهرداری ها اختصاص دارد. به موجب بند 20 این ماده (اصلاحی سال 1345 ) که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی  است، جلوگیری از ایجاد و تاسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر می شوند، از جمله وظایف شهرداری هاست.

 

 

 

  از آنچه در متن بند 20 ماده 55 قانون شهرداری آمده است، عناوین زیر را می توان به عنوان تکالیف قانونی شهرداری استخراج کرد:
   جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی موجب بروز  مزاحمت برای ساکنان شهرهاست.
   جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی فعالیت آنها مخالف اصول بهداشت شهری است.
     جلوگیری از تاسیس تمامی مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر وصدا کنند، یا تولید دود، یا عفونت کنند و یا باعث تجمع حشرات و جانوران شوند.
      اقدام در خصوص تخریب کوره های آجر، گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که در تعارض با بهداشت شهری هستند.
    تعطیل و انتقال مراکز ساخت مواد محترقه و مراکز دامداری.

 

 

 

 

اهم عناوینی که  از سوی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری به عنوان اتخاذ تصمیم و صدور رای مورد نظر قرار گرفته، می توان به شرح زیر خلاصه کرد :
    رای صادره مبنی بر اجرای تمهیداتی از قبیل رفع مزاحمت ایجاد شده برای ساکنان، عابران و…
     رای صادره مبنی  بر  توقف فعالیت مغایر  بهداشت شهری
   رای صادره مبنی بر تعطیل یا تخریب محل
     رای صادره مبنی بر انتقال به خارج از شهر

 

 

 

اعضای کمیسیون سه نفر هستند که از طرف شورای اسلامی شهر انتخاب می شوند. جلسات کمیسیون با حضور هر سه عضو رسمیت یافته و رای اکثریت اعضا مناط اعتبار خواهد بود. این رای قطعی بوده ولازم الاجراست. در صورت اعتراض مالک یا ذینفع به رای کمیسیون، شعب دیــــوان عـــدالــت اداری صلاحیت رسیدگی خواهند داشت .شــهــرداری هــا موظفند توسط ماموران خود به طور مرتب از سطح شهر بازدید و در صورت مشاهده هرگونه فعالیتی که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای شهروندان ویا با اصول بهداشتی مغایــــر باشــد را  گــزارش  کرده و سپس شهرداری به صورت کتبی ضمن قید مهلت مناسب جهت اقدامات اصلاحی مراتب را به مالک ابلاغ کند.  مالک در صورت اعتراض به نامه شهرداری 10 روز فرصت دارد تا اعتراض کتبی خود را به دبیرخانه کمیسیون اعلام کند. پس از آن جلسه کمیسیون تشکیل و اعضا با مطالعه و بررسی لایحه اعتراضیه مالک و درخواست شهرداری و با در نظر داشتن قوانین ومقررات مرتبط نسبت به صدور رای اقدام خواهند کرد.هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و صاحب ملک به موقع اعتراض نکند ویا شخصا دستور شهرداری را اجرا نکند، شهرداری مستقیما توسط ماموران خود اقدام خواهد کرد.متن بند 20 ماده 55 قانون شهرداری وتبصره زیر آن بدین شرح  است: «جلوگیری از ایجاد و تاسیس همه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چهار پایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران کرده، جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام کند و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسایل نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری کند و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد، آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود، آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ کند و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد، تسلیم کند، رای کمیسیون قطعی و  لازم‌الاجراست. هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند، شهرداری به وسیله ماموران خود راسا اقدام خواهد کرد .»