ساعت: 12:40

تاریخ: 19 خرداد 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

کمیسیون تشخیص باغات: «ادامه آیین‌نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها»

 

    ماده 10- در اجرای مواد 1 و 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های آن، شهرداری موظف است شناسنامه باغات مشمول این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه کرده وبه روز نگهداری نماید: 
الف) شماره پلاک ثبتی یا شماره نوسازی پلاک مشمول 
ب) مساحت ملک 
ج) نشانی دقیق محل شامل شهر، منطقه، ناحیه، خیابان، کوچه شماره، نام مالک یا ذی‌نفع 
د) تعداد مشخصات هر یک از درختان مشمول قانون به تفکیک نوع مثمر و غیرمثمر 
ه‍) نام، مشخصات، سمت و امضای مامور تنظیم کننده اطلاعات شناسنامه که به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شود.

 

 

تبصره 1- شهرداری موظف است پس از شناسایی، باغ‌های واقع در محدوده و حریم شهر آنها را روی نقشه و سامانه‌های مربوط (GIS و… ) مشخص و اعلام نماید. این باغ‌ها به هیچ وجه، حتی در صورت قطع تمام درختان، بدون اخذ مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهند شد. 
تبصره 2- شهرداری موظف است نسخه‌ای از شناسنامه تنظیمی محل مزبور را به مالک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی وی ابلاغ نماید. 
تبصره 3- شهرداری موظف است هر سال نسبت به پلاک کوبی حداقل 20 درصد فضای سبز خود اقدام نمایند.

 

 

    ماده 11- شهرداری مکلف است از مشخصات درختان واقع در معابر، میادین، بزرگراه‌ها و بوستان‌های عمومی فهرستی شامل نوع درخت، محیط بن، محل کاشت و تاریخ گزارش تهیه و تنظیم نموده و مراتب را با پلاک کوبی روی درختان و روی ســامــانــه‌هـای مربوط (GIS و… ) منعکس نماید.

 

 

    ماده 12- به منظور حـــفــظ، نـگــهــداری و احیای باغات و زمین‌های مشجر، شورای اسلامی شهر موظف است به منظور حفظ و نگهداری بــاغــات خــصــوصــی، دســـتــورالـعــمـــل‌هـــای تشویقی برای ساخت و ساز محدود در این املاک را در چارچوب قوانین و ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تصویب نماید.

 

 

  ماده 13- وزارت مـســکن و شــهرســازی و شهرداری‌ها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصا در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است، در مطالعات طرح جامع شهرها حتی‌الامکان باغات را در کاربری فضای سبز پیش‌بینی نمایند.

 

 

تبصره 1- شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر شرایطی فراهم نمایند تا با خرید باغات محدوده شهر، بوستان‌های شهری در آنها احداث و در اختیار عموم قرار گیرد. 
تبصره 2- شهرداری‌ها موظفند برای حفظ باغات بزرگ شهری حتی‌الامکان حمایت‌های لازم را از مالکان آنها به عمل آورند. 
تبصره 3- شهرداری‌ها موظفند در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است. برنامه پنج‌ساله ادواری برای حفظ و گسترش فضای سبز شهر را تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر برسانند.

 

تازه ترین اخبار