ارسک در لغت به معنای میانرود است و محلی است که بین دو رودخانه واقع شده است و از زمانهای قدیم نام روستا ارسک بوده و به این علت نامگذاری شده که بین دو رودخانه فصلی که معروفند به کال آخوند در شمال و کال قل آباد یا قبرستان در جنوب  واقع شده است .

کتاب "فرهنگ جغرافیایی ایران" از انتشارات دایره جغرافیایی که در سال 1329 منتشر شده ارسک را چنین توصیف می کند :"ارسک مرکز دهستان ارسک بخش بشرویه  شهرستان فردوس در 24 کیلومتری جنوب بشرویه  

همچنین آمده است: ارسک نام یکی از دهستانهای هفتگانه بخش بشرویه شهرستان فردوس که در جنوب راه شوسه فردوس به طبس و شمال دهستان فتح آباد واقع و از 22 آبادی تشکیل شده است که مجموع نفوس آنها 720 نفر است.هوای دهستان گرمسیر و آب آن از قنوات مشروب می شود.شغل مردو زراعت و گله داری و زنان قالیچه و کرباسبافی و شال بافی.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

تلفن شهرداری :3-05632764091   فکس : 05632764192

تلفن روابط عمومی:05632764193    

پست الکترونیک : ereskshahrdar@gmail.com

آدرس : ارسك - بلوار امام رضا (ع)

بازدید امروز1
بازدید دیروز346
بازدید هفته347
بازدید ماه1468
کل بازدید28758